وزن پروفیل یو پی وی سی (upvc) بست ویژن

یکی از معیار های تشخیص مرغوبیت یک پروفیل یو پی وی سی(upvc profile) ،مقایسه وزن هر متر طول آن با سایر برند های موجود در بازار می باشد.جالب است بدانید بسیاری از پروفیل های چهار و حتی پنج حفره موجود در بازار وزن کمتری نسبت به پروفیل سه حفره بست ویژن دارد.
جهت اطلاع شما،وزن هر متر پروفیل یو پی وی سی بست ویژن در جدول زیر ارائه شده است.


پروفیل یو پی وی سی بست ویژن(upvc  پروفیل)